Thermaeson

Acupunctuur

Acupunctuur is een van de behandelmethoden uit de Chinese geneeskunde. In gezonde toestand is er een energetisch evenwicht in het lichaam. Als de natuurlijke energetische balans van het lichaam verstoord raakt en het lichaam niet in staat is deze te herstellen ontstaan klachten en ziektes. Acupunctuur kan dan uitkomst bieden.

De mens is uitgerust met een intern netwerk van energiebanen: de meridianen. Op deze meridianen bevinden zich vaste punten die in contact staan met een orgaan of een bepaalde functie: de acupunctuurpunten. Door het aanprikken van deze punten kan invloed worden uitgeoefend op de energiestroom teneinde de energiebalans in het lichaam te herstellen waardoor de klachten zullen verdwijnen.


De behandeling

Om een goed inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand worden er naast het voelen van de pols (polsdiagnose) en het bekijken van de tong (tongdiagnose) vragen gesteld over de meest uiteenlopende aspecten van uw gezondheid, levenswijze en medische achtergrond

Aansluitend wordt begonnen met de acupunctuurbehandeling. Er zijn geen standaardbehandelingen, deze zijn altijd persoonsgebonden. Ooracupunctuur, electrostimulatie (TENS), moxa en cupping massage worden zonodig toegepast ter ondersteuning van de behandeling


Wilt u weten of u met uw specifieke klachten in aanmerking komt voor behandeling door een acupuncturist neem dan contact op met:

Acupunctuur Angela Stappers
06 499 26 006
[email protected]